Naša cenová politika sa opiera o štúdiu na Žilinskej univerzite kde bola spravená štúdia ohľadom reálnej ceny.

Kalkuláciu vypracoval Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Cena: 1,59 € / km
Čakanie: 0,50 € / min.
Nástup: 3,50 €
Minimálne jazdné: 9,80 €

Všetky autá majú terminál pre platbu kartou, mobilom alebo smart hodinkami.